Diensten

Business & Projectmanagement

 • Verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak voor het project.
 • Project en/of deelprojecten leiden zodat projectdoelstellingen worden gerealiseerd.
 • Projecten samenvatten en kanaliseren.
 • Opzetten/ bijhouden projectmanagement tool.
 • Werken uitvoeren volgens Prince2 methodiek.
 • Pre-operatieve processen.
 • Kwaliteitsindicatoren.
 • (Jaar)planningen/begrotingen opstellen/rapporten.
 • After Sales: online sales-leads verwerken.
 • Organisatie service gerelateerde opleidingen.
 • Logistieke ondersteuning.
 • Managen algemene zaken.
 • Aansturing van een team.

Financieel management

 • Business plan & Business Case.
 • Verantwoordelijk opvolgen fiscale ontvangsten.
 • Belastingkohieren & aanslagbiljetten.
 • Opvolging inningen, aanmaningen, bezwaren, oninbaren.
 • Notificaties.
 • Taken als dienstverantwoordelijke.
 • Taken als dossierbeheerder.

General management tasks

 • Backorder management.
 • Personeelsadministratie.
 • Selectie kandidaten.
 • Patiëntenadministratie.
 • Tarificatie facturatie.
 • Leidinggevende.
 • Implementatie databank.
 • Email beheer.
 • Documenten managen.
 • Opvolgen van uren.
 • Registreren verlof/ziekte.
 • Doorgeven gegevens sociaal secretariaat.
 • Website bouwen met WordPress.