Financieel management

  • Business plan & Business case.
  • Verantwoordelijk opvolgen fiscale ontvangsten.
  • Belastingkohieren & aanslagbiljetten.
  • Opvolgen inningen, aanmaningen, bezwaren, oninbaren.
  • Administratief en commercieel afhandelen van dossiers.
  • Taken als dienst verantwoordelijke.
  • Taken als dossierbeheerder.